Tag Archives: zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania to grupa chorób, których cechą charakterystyczną są nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Mamy w tej grupie całe spektrum zaburzeń począwszy od anoreksji w której BMI jest mniejszy od 17,5 do skrajnej otyłości przy której BMI przekracza 40. Częstym zaburzeniem odżywiania jest bulimia.