Melodyn

[DrWidg_Content] Dostępne w aptekach pod nazwą: Melodyn

Ból o średnim i dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych i ból o dużym nasileniu w przebiegu innych chorób, nie ustępujący po podaniu nieopioidowych środków przeciwbólowych. Produkt nie jest odpowiedni do leczenia ostrego bólu. [/DrWidg_Content]

Pluscard

[DrWidg_Content] Dostępne w aptekach pod nazwą: Pluscard

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego. Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytym zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu, zabiegach na naczyniach wieńcowych, w dławicy piersiowej. [/DrWidg_Content]

Xarelto

Areplex

Avedol

Polsart

Norvasc

Pradaxa

Tolura

Finamlox